Cennik PROMOCJA „Jedna opłata, proste zasady”

usługi dostępu do Internetu w sieci mediaOK.pl,

obowiązujący od 20.04.2019.

(oferta ograniczona terytorialnie)

 

1.  Podstawowe opłaty abonamentowe dla PROMOCJI - „Jedna opłata, proste zasady”.

Dostępne pakiety

Przepustowość łącza

Opłata roczna

Okres umowy

Opłata aktywacyjna **

 

                 Pakiet mediaOK+

6 Mbit/s  /   12 Mbit/s*

 

390,00

 

12 m-cy

99,00

 

                 Pakiet mediaOK+

8 Mbit/s  /  16 Mbit/s*

 

490,00

 

12 m-cy

99,00

                      

Pakiet mediaOK+

10 Mbit/s  /   20 Mbit/s*

 

590,00

 

12 m-cy

99,00

 

Umowa podpisywana na 12 miesięcy z jednorazową opłatą roczną za cały okres korzystania

z łącza internetowego bez żadnych limitów.

* - podwójna przepustowość w godzinach 23-6

** - opłata aktywacyjna nie obejmuje kosztu sprzętu zainstalowanego u Abonenta

 

2. Opłaty dodatkowe

 

Wysłanie do Abonenta informacji o zaległościach,

noty odsetkowej, wezwanie do zapłaty

10,00 PLN

Pakiet dodatkowy – „podwójna przepustowość w godzinach 23-6”

12,00 PLN

Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi po zawieszeniu świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem § 16 pkt.1

19,00 PLN

Opłata za cesję Umowy – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią

49,00 PLN

Czasowe zawieszenie świadczenia usługi

Wysokość miesięcznego abonamentu

Zmiana pakietu z większego na mniejszy

49,00 PLN

Nieuzasadnione wezwanie serwisanta

49,00 PLN

Opłata za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Urządzenia (sprzętu operatora)

499,00 PLN

Rezygnacja z Usługi przed okresem na który została

zawarta Umowa.

299,00 PLN (+) udzielone upusty

jakie Abonent wykorzystał

Opłata windykacyjna za ściągnięcie należności -

+50% ściąganej należności